ดูหนัง ขุนศึก

ดูหนัง ขุนศึก

ด้วยเหตุที่อาณาจักรอโยธยา
ต้องตกเมืองขึ้นกับหงสาวดีนานกว่าสิบปี

คราเมื่อเกิดกบฏที่กรุงอังวะ
พระเจ้าบุเรงนองจึงขอให้สมเด็จพระนเรศวร
เคลื่อนทัพอโยธยามาช่วยปราบกบฏ

มือสังหารนาม ลักไวทำมู แลนักฆ่าจากรามัญ ได้ถูกส่งเข้ามา
เพื่อหวังปลงพระชนม์ ขณะสมเด็จพระนเรศวรพักทัพอยู่ที่เมืองแครง

แต่ทางอโยธยาล่วงรู้อุบายนี้เสียก่อน
พระเอกาทศรถจึงสั่งให้ทหารนำสาสน์ไปแจ้งแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยพลัน…