ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2

ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2

ปีพุทธศักราช 2549
สถิติประชากรในกรุงเทพมหานคร

อกหัก 232,852 คน
อกหักซ้ำซ้อน 9,661 คน
ถูกปฏิเสธรับรัก 84,832 คน
แอบรักข้างเดียว 1,042,937 คน
อยากมีรัก 4,905,339 คน

พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชากร
ที่ถูกจัดไว้ในสถิตินี้…ทุกข้อ