เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9

อุดมพาผู้ชมย้อนรอยอดีตเข้าไปในชีวิตวัยเด้กของเขาและวัยเด้กของพวกเราไปพร้อมๆกัน อุดมชวนคุณโหยหาอดีต Feel Good ไปกับเพลงฮิต และพากลับมาสู่ปัจจุบันในเรื่องจี๊ดใจดำกับ Facebook . Iphone , Whatsapp จนลามไปถึงเรื่องอนาคต

เดี่ยวไมโครโฟน (อุดม แต้พานิช)