HELLO WORLD (2019) เธอ.ฉัน.โลก.เรา

HELLO WORLD (2019) เธอ.ฉัน.โลก.เรา

ปี 2027 ณ เกียวโต คาตางากิ นาโอมิ นักเรียน ม.ปลาย ได้เจอกับตัวเองในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าที่ย้อนอดีตมาเพื่อช่วย อิจิเกียว รูริ รักแรกของเขาซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหลังจากที่ทั้งสองได้เริ่มคบกัน ทว่า การย้อนเวลากลับมาช่วย รูริ นั้น ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ซึ่งกำลังจะทำให้โลกนั้นล่มสลาย นาโอมิต้องตัดสินใจเลือกว่า จะปล่อยให้ชะตากรรมพรากความรักของเขาไปอีกครั้ง หรือจะสู้สุดใจเพื่อคนรัก ต่อให้โลกทั้งใบต้องล่มสลายก็ตาม