MY NEIGHBORS THE YAMADAS (1999) ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา

MY NEIGHBORS THE YAMADAS (1999) ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา

เรื่องราวกล่าวถึงหลากชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานและเล่าเรื่องถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ