Surrogates (2009) คนอึดฝ่านรกโคลนนิ่ง

Surrogates (2009) คนอึดฝ่านรกโคลนนิ่ง

เราสร้างหุ่นมาเพื่อใช้แทนตัวเรา เพราะคนเราสมัยนี้มักไม่ค่อยอยากทำอะไร ถ้าเราสร้างหุ่นยนต์นี่ขึ้นมาเราก็สามารถบังคับมันให้ทำอะไรแทนเรา โดนที่เราไม่ต้องออกแรงไปทำเอง เราแค่นอนอยู่ในบ้านและคอยบังคับมันเท่านั้น

แต่ข้อเสียคือ คนเราจะทำอะไรไม่เป็น และเมื่อระบบร่ม หุ่นยนต์ทุกตัวก็จะพังเสียหาย